Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Jesteśmy agencją mediową specjalizującą się w rynkach Europy Środkowej
Jesteśmy agencją mediową specjalizującą się w rynkach Europy Środkowej
KOMPLEXNE PLÁNUJEME A SPRAVUJEME REKLAMNÉ KAMPANE V POĽSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU
KOMPLEXNE PLÁNUJEME A SPRAVUJEME REKLAMNÉ KAMPANE V POĽSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU
KOMPLEKSOWO PLANUJEMY I ZARZĄDZAMY KAMPANIAMI REKLAMOWYMI W POLSCE, CZECHACH, SŁOWACJI I NA WĘGRZECH
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Jesteśmy agencją mediową specjalizującą się w rynkach Europy Środkowej
Jesteśmy agencją mediową specjalizującą się w rynkach Europy Środkowej
KOMPLEXNE PLÁNUJEME A SPRAVUJEME REKLAMNÉ KAMPANE V POĽSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU
KOMPLEXNE PLÁNUJEME A SPRAVUJEME REKLAMNÉ KAMPANE V POĽSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, NA SLOVENSKU A V MAĎARSKU
KOMPLEKSOWO PLANUJEMY I ZARZĄDZAMY KAMPANIAMI REKLAMOWYMI W POLSCE, CZECHACH, SŁOWACJI I NA WĘGRZECH
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Sme mediálna agentúra špecializujúca sa na stredoeurópske trhy
Jesteśmy agencją mediową specjalizującą się w rynkach Europy Środkowej
Jesteśmy agencją mediową specjalizującą się w rynkach Europy Środkowej
KOMPLEXNE PLÁNUJEME A SPRAVUJEME REKLAMNÉ KAMPANE V POĽSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU
KOMPLEXNE PLÁNUJEME A SPRAVUJEME REKLAMNÉ KAMPANE V POĽSKU, ČESKEJ REPUBLIKE, NA SLOVENSKU A V MAĎARSKU
KOMPLEKSOWO PLANUJEMY I ZARZĄDZAMY KAMPANIAMI REKLAMOWYMI W POLSCE, CZECHACH, SŁOWACJI I NA WĘGRZECH
Slider

Profesmedia – plánovanie, koordinácia a optimalizácia mediálnych kampaní

Chcete propagovať svoju firmu na domácom alebo zahraničnom trhu? Hľadáte nové kanály rozvoja, ktoré vám pomôžu osloviť zákazníkov napr. v Poľsku, Českej republike, v Maďarsku alebo na Slovensku ? Máte nápad na reklamu, ale neviete, kde ju zverejniť? Potrebujete efektívnu marketingovú stratégiu, ktorá vám poskytne merateľné výsledky? Alebo možno chcete získať mediálne kontakty či zorganizovať tlačovú cestu?

Urobte prvý krok k rýchlemu a reálnemu rastu svojej značky na zahraničných trhoch

Profesmedia je odpoveďou na tieto potreby. Poskytujeme komplexné služby v každej fáze realizácie reklamnej kampane – od poradenstva v oblasti marketingovej stratégie, jej preloženia do merateľnej mediálnej stratégie, prípravy akčného plánu (zoznam formátov, technických požiadaviek, termínov dodania) a jeho implementácie, zaznamenávania spotov napr. v českom alebo slovenskom jazyku, až po priebežné podávanie správ o výsledkoch.

O nás

Sme medzinárodný tím praktikantov – špecialistov

ProfesMedia je špecializovaná mediálna agentúra, ktorá realizuje kampane pre malé a stredné spoločnosti. K nášmu tímu sa pridávajú skúsení odborníci zo Slovenska Poľska, Českej republiky a Maďarska, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prácou pre agentúry, mediálne domy ako aj zákazníka na vysokých pozíciách spojených s marketingom alebo médiami. Vďaka tak širokej perspektíve a realizácii projektov pre mnoho priemyselných odvetví zabezpečujeme efektívnosť našich stratégií a reklamných kampaní.

Niektorí z nás pôsobia v tomto odvetví už viac ako desať rokov. Počas tejto doby sme získali skúsenosti, kontakty a rozšírili škálu zručností.

Profesmedia – skúsení reklamní experti

Zameriavame sa na odborný prístup, viackanálovú komunikáciu a maximalizáciu frekvencie kontaktu s reklamou prispôsobením mediálnych kanálov dennému cyklu cieľovej skupiny. Pomáhame spoločnostiam budovať ich prevahu na základe:

 • spoľahlivej analýzy údajov,
 • prístupu k aktuálnym výskumom mkt na poľskom, českom, slovenskom a maďarskom trhu,
 • znalosti skutočnej efektívnosti pôsobenia jednotlivých komunikačných kanálov na týchto trhoch,
 • skúsenosti s riadením kampaní.

Máme prístup k potrebným nástrojom, médiám a kontaktom, vďaka ktorým bude vaša firma intenzívne rásť v požadovanom smere.

Potrebujete ďalšie informácie? Pozrite si značky, s ktorými sme doteraz spolupracovali, napíšte nám alebo zavolajte. Radi odpovieme na všetky vaše otázky!

Čo robíme?

Ak sa rozhodnete využívať naše služby, môžete si byť istí, že váš projekt budú od začiatku do konca realizovať naši zamestanci. Pôsobíme v jednom dobre koordinovanom tíme odborníkov z rôznych oblastí: stratégia, analytika, komunikácia, elektronický obchod, médiá a tvorba.

STRATÉGIA

Tworzymy zoptymalizowane, Vytvárame optimalizované, viackanálové stratégie

Dobrý mediálny stratég sa vyznačuje nielen skúsenosťami, ale aj:

 • Skutočnou schopnosť posúdiť rozpočet a jeho obratný vklad do konkrétnych médií tak, aby v závislosti od typu kampane získala najvyššiu frekvenciu kontaktov s cieľovou skupinou pri kampaniach zameraných na budovanie značky a/alebo dosiahla požadovaný KPI v predajných kampaniach.
 • Znalosť najnovších trendov a schopnosť správne využívať moderné mediálne nástroje, ktoré ponúka dostupná technológia.

Toto všetko musí byť podložené autoritatívnym výskumom a zároveň prispôsobené predpokladom marketingovej stratégie potrieb klienta a špecifikám trhu a predovšetkým konkurencii.

Špecialisti Profesmedia efektívne kombinujú vyššie uvedené prvky, neustále rozširujú dosah kampane, budujú imidž svojej značky a /alebo zvyšujú predaj.

VÝSKUM A ANALÝZA

Namiesto špekulácií a riskovania počítame a plánujeme

Profesionálny audit je základom pre získanie prevahy v modernom marketingu. Na tento účel používame sady overených nástrojov, programov a výskumných metód. Takto získané údaje sa podrobia podrobnej analýze a interpretácii. Výsledkom je plán šitý na mieru, ktorý nám umožňuje pracovať vypočítaným a spoľahlivým spôsobom.

KOMUNIKÁCIA

Vieme, ako zlepšiť komunikáciu Vašej značky

Komunikacja marketingowa jest Marketingová komunikácia je proces poskytovania informácií vašim zákazníkom alebo obchodným partnerom. Vyžaduje si optimalizáciu 6 základných prvkov: zdroja, správy, komunikačného kanálu, príjemcu a procesu kódovania a dekódovania. V ére dominantného postavenia sociálnych médií a silného vplyvu influencerov získala koherentná komunikácia v podnikaní ešte väčší význam.

Vďaka našim skúsenostiam s prácou v kampaniach pre mnoho priemyselných odvetví (od turistického priemyslu, cez odvetvie zdravotníctva, telekomunikácií alebo dopravy atď.) Vám vieme pomôcť:

 • správne optimalizovať jednotlivé prvky komunikácie,
 • vytvoriť optimálny key visual kampaní na internete,
 • vymyslieť obsah rozhlasového spotu, ktorý presvedčí vašu cieľovú skupinu, aby vstúpila na webovú stránku a vykonala konverziu.

MÉDIA

Máme priamy prístup k tradičným a digitálnym médiám na 4 trhoch

U nás si nemusíte vyberať medzi nákupom tradičných a digitálnych médií. Spájame obe tieto zóny a ponúkame expertízu a priamy prístup (nie prostredníctvom mediálneho domu) k médiám z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska.

Optymalizujemy wszystkie parametry na etapie realizacji kampanii, Optimalizujeme všetky parametre vo fáze implementácie kampane, vyberáme najúčinnejšie komunikačné cesty prostredníctvom televízie, online televízie, VOD, digital (Google/YT, FB/Insta, programmatic) rádio, online rádio, tlač, social media, influencer marketing, product placement až po vysoko špecializované, priemyselné a miestne médiá v závislosti od geografického zacielenia.

E-COMMERCE

Pomáhame e-commerce prekročiť hranice

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla rozwoju e-commerce na rynkach Europy Poskytujeme komplexnú podporu pre rozvoj elektronického obchodu na stredoeurópskych trhoch. Vyvíjame, optimalizujeme a vykonávame činnosti zamerané na budovanie hodnotnej návštevnosti webových stránok, ktorá prináša konverzie. Ponúkame kompletné, hotové riešenia podporované odbornosťou našich expertov.

KREATÍVA

Vytvárame efektívne kreatívy optimalizované pre kanály kampane

Môžete stráviť veľa hodín optimálnym výberom médií, ale bez efektívnej kreatívy – predovšetkým takej, ktorú „pochopí“ cieľová skupina – kampaň nedosiahne očakávaný úspech. Vďaka stovkám projektov, ktoré realizoval náš tím, hodnotíme výtvory, ktoré ste pripravili, alebo prípadne vytvoríme vlastné návrhy.

Na tomto základe bude vytvorený kompletný súbor reklám v súlade s akčným plánom kampane (napr. internetové bannery, billboardové projekty, rozhlasové spoty alebo spoty v televízii). Všetko v príslušných jazykových verziách s použitím rodených hovorcov z Poľska, Českej republiky, Slovenska alebo Maďarska.

Prečo my?

Čo nás odlišuje

 • Kompetencie: dlhoročné praktické skúsenosti v danom odbore, podporované stovkami realizovaných kampaní.
 • Medzinárodný dosah: naši špecialisti pôsobia už roky na poľskom, českom, slovenskom a maďarskom trhu.
 • Účinnosť: vyberáme iba efektívne a overené metódy – orientujeme sa na účinok kampaní.
 • Sieť kontaktov: zabezpečujeme nákupy médií bez sprostredkovateľov a zbytočných provízií.

Ako pôsobíme

VIACKANÁLOVO

Pripravujeme preklady a materiály pre rozhlasové a televízne spoty, online médiá, vonkajšie reklamy atď. Povedzte, čo potrebujete, a my sa o to postaráme.

KOMPLEXNE

Zaručujeme vám úplný zákaznícky servis, t. j. vypracovanie stratégií a rôznych jazykových verzií, kreatívy od nuly a podávanie správ.

STRATEGICKY

Dozvieme sa o potrebách vášho podnikania a povahe odvetvia, v ktorom pôsobíte. Prispôsobujeme cieľ reklamy médiám a trhu, na ktorý sa chcete dostať.

KOMPLEXNE

Naše činnosti sú optimalizované a koordinované vo všetkých fázach.

Portfólio

Naši špecialisti pracovali pre nasledujúce značky

WspóSpolupracujeme s najlepšími mediálnymi spoločnosťami

Máme priame a dlhodobé vzťahy s médiami zo strednej Európy, vďaka ktorým sme schopní vám poskytnúť ekonomické a efektívne riešenia. Mediálne skupiny a médiá, s ktorými sme doteraz spolupracovali:

Zameriavame sa na efekty, ktoré možno vidieť voľným okom. To, čo sme dosiahli, preto najlepšie ilustrujú stovky doteraz vypracovaných a zavedených kampaní. Naši špecialisti pracovali pre nasledujúce značky.

Kontakt

Kontaktujte nás – opíšte alebo povedzte niekoľkými slovami, napr. Aký je váš cieľ a na ktorom trhu by ste chceli pôsobiť.

Náš tím určí smer vašej kampane. Nájdeme najlepšiu a najkratšiu cestu na dosiahnutie maximálne uspokojivých výsledkov.

KLIKNITE

+48 609 537 700

PIŠITE

info@profesmedia.eu

NASLOV

Podwale 1/66
50-043 Wrocław
Polska